Menu Sluiten

Competitiestart uitgesteld

Volley Vlaanderen heeft zopas een communicatie uitgestuurd over de heropstart van het volleybal in deze nieuwe corona-opstoot-tijden.

Als Volley Limburg sluiten wij ons hierbij aan ;  wij denken dat een gewone heropstart van wedstrijden met alle aspecten die dat met zich meebrengt qua organisatie, verplaatsingen, materiaal, scheidsrechters, toeschouwers, cafetaria, …    in september nog niet aan de orde is.     Vandaar de afspraak over de provinciegrenzen heen om alle officiële wedstrijden voor volwassenen niet eerder op te starten dan in het weekend van 3-4 oktober.    Wij hopen dat de omstandigheden dit dan zullen toelaten.

De praktische modaliteiten worden nog uitgewerkt ;  de kalender vanaf 3-4 oktober wordt behouden ;  het weekend van 26-27 september wordt later ingeschoven ;   over de Beker van Limburg wordt nog nagedacht en gepuzzeld.

Voor de JEUGD is nog geen beslissing genomen ;  die volgt eerstdaags.    Hier balanceren we tussen de wens om onze kinderen maximaal te laten sporten,  weliswaar in veilige omstandigheden,   en de afweging of hun wedstrijden  (ook onze jeugdbekertornooien op 19/20 september) goed en veilig georganiseerd kunnen worden.

U krijgt dus later nog wat meer concrete info over bekerwedstrijden en over jeugdwedstrijden.