Menu Sluiten

Algemene Vergadering 08 september 2020 : schriftelijke procedure – Nu bundel beschikbaar

Op dit ogenblik zijn vergaderingen met meer dan 50 personen nog niet mogelijk ;  daarom wordt de Algemene Vergadering van onze vzw schriftelijk gevoerd.

De effectieve leden van de algemene vergadering  (= de clubvoorzitters) werden hiervan reeds per e-mail verwittigd.

Het bundel met alle documenten wordt hen uiterlijk deze week toegestuurd en zal hier ook gepubliceerd worden.

Voor de verkiezingen van de verantwoordelijke volwassenencompetitie, de jeugdverantwoordelijke, de beachverantwoordelijke en de financieel bestuurder zijn kandidaturen nog welkom bij de provinciale secretaris, uiterlijk 24 augustus.