Menu Sluiten

2de lijst scheidsrechters per club bij aanvang seizoen seizoen 2020-2021

In bijlage de lijst van de scheidsrechters die werd opgesteld na de Algemene Vergadering aan de hand van de ontvangen inschrijvingsformulieren en de gecontroleerde opmerkingen op de eerste lijst scheidsrechters per club aanvang seizoen 2020-2021.

Achter de clubnaam, tussen haakjes, staat het aantal te leveren scheidsrechters vermeld, met eventueel -1 omdat deze clubs leden leveren aan een provinciaal uitvoerend of algemeen comité.

Tijdens de laatste vergadering van het Bestuursorgaan van Volley Limburg werd deze lijst besproken. Bij meerderheid van stemmen werd beslist deze kosten niet aan te rekenen aan de clubs in deze Corona periode. Toch werd ook beslist deze lijst te publiceren in de hoop de clubs aan te zetten tot het leveren van nieuwe scheidsrechters. Er dient op gewezen te worden dat een clublid die de Jeugdscheidsrechterscursus gevolgd heeft zonder verdere formaliteiten kan inschrijven als scheidsrechter voor Volley Limburg.

Gelieve hiervoor contact te nemen met een van de P.S.C. leden ( of via arbitrage@volleylimburg.be)