Menu Sluiten

Vacature : secretaris Volley Limburg

Zoals de wet het ons verplicht, houden wij als vzw een Algemene Vergadering in de eerste jaarhelft.   Deze Algemene Vergadering gaat door op dinsdag 15 juni om 19.30 uur.

Gelet op de huidige omstandigheden is de kans groot dat deze vergadering een videovergadering wordt  (in dat geval worden de praktische modaliteiten later meegedeeld).

De agenda van de Algemene Vergadering van 15 juni 2021 wordt nog voorbereid.    Wel staat al vast dat deze Algemene Vergadering een nieuwe provinciale secretaris zal mogen aanwijzen.   Inderdaad,  na een periode van 20 jaar wenst Willy LOVERIX de pen neer te leggen.    Wij danken Willy oprecht voor deze jarenlange toewijding voor onze vereniging.   Het secretariaat was echt zijn secretariaat geworden !    Tientallen verslagen van vergaderingen werden door Willy opgesteld,  hij was het geheugen en geweten van voorzitters,  bestuurders en commissieleden en de onvermoeibare dienstverlener aan de clubs voor documenten en allerhande informatie.

Indien binnen uw club iemand zich geroepen voelt om deze mooie taak over te nemen,  mag u het zeker reeds laten weten.   

De Algemene Vergadering zal de clubs ook de kans bieden om richting te geven aan Volley Limburg in deze moeilijke tijden.      Wij zullen daar ook al enkele voorstellen voor doen,  aarzel niet om ook ideeën te lanceren.   (mail : bestuur@volleylimburg.be)