Menu Sluiten

Volley Limburg zoekt bestuurders

Aangezien het bestuursorgaan beslist heeft om – behoudens onvoorziene omstandigheden – in 2021 slechts één Algemene Vergadering te organiseren   (wettelijk moet dat in de eerste jaarhelft) worden de verkiezingen voor de te begeven bestuursmandaten ook georganiseerd op deze enige Algemene Vergadering die zal doorgaan op dinsdag 15 juni om 19.30 uur  (locatie en/of modaliteiten nog te bepalen  – wellicht wordt dit een digitale vergadering).

Volgende bestuurdersmandaten worden verkiesbaar gesteld :

  • Mandaat van secretaris :    (mandaat van 4 jaar)
  • Mandaat van bestuurder-commissieverantwoordelijke IT :  (mandaat van 4 jaar)
  • Mandaat van bestuurder-commissieverantwoordelijke Jeugd :  (voortzetting van het mandaat voor nog 2 jaar) ;   voor de voortzetting van dit mandaat werd de heer Peter Schepers aangesteld als adviserend bestuurder zonder stemrecht ;  indien er geen andere kandidaturen zouden ingediend worden,  vraagt het bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering om dit mandaat te bekrachtigen en de heer Peter Schepers aan te stellen als bestuurder;

Conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van onze vzw  (https://www.volleylimburg.be/2020/10/09/huishoudelijk-reglement-24-sept-2020/), kunnen kandidaturen voor deze mandaten ingediend worden bij de provinciale secretaris   (per e-mail secretaris@volleylimburg.be ) of per aangetekende zending (Volley Limburg, t.a.v. de heer Willy Loverix, Donkelstraat 31, 3700 Tongeren)  uiterlijk op 31 mei 2021.

Zoals u merkt is ook het mandaat van bestuurder-commissieverantwoordelijke IT vacant.   Inderdaad, Stefan Quintens heeft besloten om na  7 jaar de fakkel door te geven aan iemand die jonger is  (zijn eigen woorden : “het is tijd dat er jonger talent bij komt”).   Wij danken Stefan voor de jarenlange inzet en wensen hem veel succes in zijn toekomstige projecten.   

Wie neemt deze uitdaging aan ?