Menu Sluiten

We zoeken nog een provinciale secretaris

Zoals jullie weten, heeft onze jarenlange provinciale secretaris Willy Loverix zijn mandaat beëindigd.   Op de recentste Algemene Vergadering van onze vereniging was er ondanks meerdere oproepen geen enkele kandidaat om deze functie op te nemen.

De Algemene Vergadering heeft evenwel de wens uitgedrukt om verder te zoeken naar een provinciale secretaris.

Vandaar deze nieuwe oproep.     Wie is geïnteresseerd om samen met het Bestuursorgaan mee te werken aan het beleid van Volley Limburg door dit specifieke mandaat op te nemen ?

De specifieke taken van de secretaris zijn omschreven in het huishoudelijk reglement dat je hieronder vindt (artikel 5.3).       Het accent van deze functie ligt vooral in het organiseren, voorbereiden, verslag maken van de maandelijkse vergaderingen van het Bestuursorgaan en van de jaarlijkse Algemene Vergadering ;     de andere taken,  zoals club- en ledenadministratie en contactpersoon verzekeringen, zijn minders intens aangezien de volledige administratie hiervan op het secretariaat van Volley Vlaanderen gebeurt.

Indien je geïnteresseerd bent,   kan je de voorzitter hierover steeds contacteren.     Om praktische redenen zouden we graag de aanstelling eind augustus doen,  dus graag ontvangen wij kandidaturen tegen uiterlijk maandag 23 augustus op voorzitter@volleylimburg.be