Menu Sluiten

Infovergadering 9 januari 2024

2023 is voor de sportfederatie Volley Vlaanderen waar wij als clubs en leden bij aangesloten zijn, een moeilijk jaar geweest.

Gelet op enkele jaren met een groot financieel verlies,  heeft de Raad van Bestuur een audit laten uitvoeren.

Deze gaf een aantal pijnpunten aan en deed ook een aantal aanbevelingen om de organisatie bij te sturen.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen is om de clubs nauwer te betrekken bij de strategische keuzes die de federatie maakt.    Dit was overigens ook de belangrijkste vraag in een open brief aan het bestuur van Volley Vlaanderen die door vele clubverantwoordelijken uit alle provincies ondertekend werd.

Om hieraan gevolg te geven werden de statuten van Volley Vlaanderen herschreven en door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.

Om deze veranderingen toe te lichten,  nodigen wij jullie uit op een infovergadering voor alle clubs van Volley Limburg op dinsdag 9 januari 2024 om 20.00 uur.      Deze infovergadering gaat door in het ontmoetingscentrum, Helliniplein 1 te Elen.

(Deze vergadering vervangt dit seizoen uitzonderlijk de regiovergaderingen).

Wij hopen jullie daar te ontmoeten en wensen jullie inmiddels een fijn eindejaar en veel successen in het nieuwe jaar.

Paul Lagae                                                                                    Marc Daniels

Voorzitter Volley Limburg                                                         Secretaris Volley Limburg