Menu Sluiten

Maildisclaimer Volley Limburg

De informatie vervat in deze e-mails is eigendom van Volley Limburg. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Het verder verspreiden, kopiëren of gebruiken van deze informatie is verboden zonder expliciete toelating.

E-mails geven enkel het standpunt weer van de auteur ervan, en komen niet noodzakelijk overeen met het standpunt van Volley Limburg.

Het aangaan van juridische verbintenissen dient krachtens ons huishoudelijk reglement en statuten per brief of per fax te gebeuren en voorzien te worden van een handtekening van één of meerdere daartoe gemachtigde personen.

Indien u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, verwittig dan alstublieft de afzender per reply e-mail en vernietig de per vergissing ontvangen e-mail.

E-mail en bijgevoegde bestanden worden zorgvuldig gecontroleerd op computervirussen, doch wij waarborgen niet dat het e-mailverkeer virusvrij is.
Privacy: E-mail die vanuit of naar bovenstaand adres van de afzender wordt verstuurd, kan door Volley Limburg gelezen en bewaard worden.